Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Trening Umiejętności Społecznych

Rozpocznij kurs już dziś

Czas trwania: 25 godzin

Oferowane tryby kursu: Online

od 450 zł

450 zł

450 zł

450 zł

450 zł

450 zł

450 zł

450 zł

od 450 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Trening Umiejętności Społecznych

Rozpocznij kurs już dziś

Cena kursu: od 450 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Rekrutacja do: 14.05.2024

Czas trwania: 25 godzin

Oferowane tryby kursu: Online

Harmonogram zjazdów:

Edycja 2:
20.04.2024 godz. 9:00-16:00, 16:00-18:00 indywidualne konsultacje
21.04.2024 godz. 9:00-16:00

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu Pedagogicznego
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie praktyków z Treningiem Umiejętności Społecznych. Jest to jedna z form terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych mających trudności w kontaktach społecznych, terapia przeznaczona dla osób ze spektrum autyzmu (szczególnie z zespołem Aspergera), zaburzeniami zachowania, dzieci nieśmiałych, wycofanych lub nadpobudliwych. Kursant nabywa umiejętności tworzenia programów zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, głównie z Zespołem Aspergera, studentów ostatnich roczników studiów pedagogicznych, psychologicznych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

Zagadnienia programowe

 • Zapoznanie się z modelem kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina
 • Poznanie metody planowania przebiegu zajęć oraz zasady doboru grup treningu umiejętności społecznych.
 • Metody i formy pracy
 • Określenie systemów motywacyjnych, zasad ich wprowadzania i egzekwowania
 • Przygotowanie przykładowych planów zajęć dostosowanych do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci.
 • Role-playing oraz transfer umiejętności – kluczowe aspekty TUS:
 • Sekwencje umiejętności – przygotowujemy „gotowce” na zajęcia
 • Przygotowanie i odegranie scenariuszy zachowań/scenek modelowych
 • Zapoznanie z dostępnymi na rynku materiałami terapeutycznymi wykorzystywanymi podczas prowadzenia TUS
 • Zapoznanie z dostępnymi pomocami do prowadzenia zajęć TUS z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. (gry i zabawy dydaktyczne, edukacyjne, planszowe)
 • Planowanie procesu generalizacji umiejętności i transferu w innych sytuacjach życiowych
 • Poznanie metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Certyfikat.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Karta zgłoszeniowa
 • Oświadczenie RODO
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Kurs Trening Umiejętności Społecznych

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content