Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Trening Umiejętności Społecznych

Rozpocznij kurs już dziś

Czas trwania: 25 godzin

Oferowane tryby kursu: Online

od 450 zł

450 zł

450 zł

450 zł

450 zł

450 zł

450 zł

450 zł

od 450 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Trening Umiejętności Społecznych

Rozpocznij kurs już dziś

Cena kursu: od 450 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Koszt kursu: 450 zł

Termin rozpoczęcia: 16.09.2023

Rekrutacja do: 18.06.2024

Czas trwania: 25 godzin

Oferowane tryby kursu: Online

Harmonogram zjazdów:

Edycja 2:
20.04.2024 godz. 9:00-16:00, 16:00-18:00 indywidualne konsultacje
21.04.2024 godz. 9:00-16:00

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu Pedagogicznego
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie praktyków z Treningiem Umiejętności Społecznych. Jest to jedna z form terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych mających trudności w kontaktach społecznych, terapia przeznaczona dla osób ze spektrum autyzmu (szczególnie z zespołem Aspergera), zaburzeniami zachowania, dzieci nieśmiałych, wycofanych lub nadpobudliwych. Kursant nabywa umiejętności tworzenia programów zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, głównie z Zespołem Aspergera, studentów ostatnich roczników studiów pedagogicznych, psychologicznych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

Zagadnienia programowe

 • Zapoznanie się z modelem kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina
 • Poznanie metody planowania przebiegu zajęć oraz zasady doboru grup treningu umiejętności społecznych.
 • Metody i formy pracy
 • Określenie systemów motywacyjnych, zasad ich wprowadzania i egzekwowania
 • Przygotowanie przykładowych planów zajęć dostosowanych do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci.
 • Role-playing oraz transfer umiejętności – kluczowe aspekty TUS:
 • Sekwencje umiejętności – przygotowujemy „gotowce” na zajęcia
 • Przygotowanie i odegranie scenariuszy zachowań/scenek modelowych
 • Zapoznanie z dostępnymi na rynku materiałami terapeutycznymi wykorzystywanymi podczas prowadzenia TUS
 • Zapoznanie z dostępnymi pomocami do prowadzenia zajęć TUS z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. (gry i zabawy dydaktyczne, edukacyjne, planszowe)
 • Planowanie procesu generalizacji umiejętności i transferu w innych sytuacjach życiowych
 • Poznanie metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Certyfikat.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Karta zgłoszeniowa
 • Oświadczenie RODO
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Kurs Trening Umiejętności Społecznych

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content