Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Rewalidacja indywidualna

Rozpocznij kurs już dziś

Czas trwania: 19 godzin

Oferowane tryby kursu: Online

od 250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

od 250 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Rewalidacja indywidualna

Rozpocznij kurs już dziś

Cena kursu: od 250 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 16.12.2023

Rekrutacja do: 18.06.2024

Czas trwania: 19 godzin

Oferowane tryby kursu: Online

Harmonogram zjazdów:

Edycja 2:
01.06.2024 – godz. 9:00-16:00, 16:00-18:00 indywidualne konsultacje
02.06.2024 – godz. 9:00-15:00

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu Pedagogicznego
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Cel kursu

Dobre planowanie to połowa sukcesu. Zadaniem nauczycieli, wychowawców czy pedagogów specjalnych jest planowanie oraz realizacja terapii ucznia z niepełnosprawnością.
Kurs „Rewalidacja indywidualna” ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje specjalistów w tym zakresie. Uczestnicy zdobędą umiejętność prowadzenia dokumentacji przebiegu terapii oraz pogłębią wiedzę na temat zastosowania w terapii, adekwatnych do potrzeb ucznia, procedur osiągania celów. urs realizowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, studentów ostatnich roczników studiów pedagogicznych, psychologicznych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

Zagadnienia programowe

 • Podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, głuchym lub niedosłyszącym, niewidomym lub niedowidzącym, z zaburzeniami zachowania, wybitnie zdolnym, z Autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Propozycje ćwiczeń oraz scenariuszy zajęć rewalidacyjnych.
 • Specyfika trudności w uczeniu się.
 • Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w procesie rewalidacji.
 • Wybrane metody usprawniania umiejętności funkcjonalnych oraz metody terapii dla poszczególnych niepełnosprawności.
 • Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe zapisywanie tematów zajęć w dzienniku.
 • Doskonalenie umiejętności właściwego zaplanowania pracy rewalidacyjnej dostosowując metody, formy pracy i środki dydaktyczne do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.
 • Opracowanie programu rewalidacji indywidualnej.
 • Zastosowanie w praktyce model pracy z uczniem: słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem.
 • Przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem gier i zabaw na zajęciach rewalidacyjnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Certyfikat.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Karta zgłoszeniowa
 • Oświadczenie RODO
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Kurs Rewalidacja indywidualna

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content