Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Kierownik wypoczynku

Rozpocznij kurs już dziś

Czas trwania: 10 godzin

Oferowane tryby kursu: Online, Stacjonarne, Hybrydowe

od 220 zł

220 zł

220 zł

220 zł

220 zł

220 zł

220 zł

220 zł

od 220 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Kierownik wypoczynku

Rozpocznij kurs już dziś

Cena kursu: od 220 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 276 001

Koszt kursu: 220 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Rekrutacja do: 18.06.2024

Czas trwania: 10 godzin

Oferowane tryby kursu: Online, Stacjonarne, Hybrydowe

Harmonogram zjazdów:

Edycja I:
28.10.2023

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu Pedagogicznego
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Cel kursu

KURS MA CHARAKTER TEORETYCZNO-WARSZTATOWY
Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży; zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku; przygotowanie uczestników do sporządzania planu pracy wychowawczo-opiekuńczej placówki wypoczynku; poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z kadrą na kolonii; nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji pracy w placówce wypoczynku.

Adresaci

Kierownikiem placówki wypoczynku dzieci i młodzieży może zostać osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) posiada wykształcenie co najmniej średnie
3) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
4) posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo – wychowawczej.

Warunek, o którym mowa w pkt. 2, nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.
Warunek, o którym mowa w pkt. 3, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.
Warunek, o którym mowa w pkt. 4, nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.

Zagadnienia programowe

  • Przygotowanie do sporządzania planu pracy wychowawczo-opiekuńczej placówki wypoczynku.
  • Nauka podstawowych metod pracy z personelem placówki, tak aby skutecznie kierować zespołem w czasie wypoczynku.
  • Planowanie i koordynacja działań, aby zapewnić odpowiednie warunki wypoczynku dzieci i młodzieży.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Opłaty, dokumenty i informacje

  • Karta zgłoszeniowa
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Potwierdzenie wpłaty na konto SKK
  • Przedłożenie dokumentu potwierdzającego co najmniej 3-letnią praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach wypoczynku lub w przypadku nauczycieli czynnych dokument potwierdzający co najmniej 3 lata pracy dydaktycznej

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Kurs Kierownik wypoczynku

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content