Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Dziecko z FAS

(alkoholowy zespół płodowy)

Czas trwania: 19 godzin

Oferowane tryby kursu: Online

od 250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

250 zł

od 250 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Dziecko z FAS

(alkoholowy zespół płodowy)

Cena kursu: od 250 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Koszt kursu: 250 zł

Termin rozpoczęcia: 28.10.2023

Rekrutacja do: 18.06.2024

Czas trwania: 19 godzin

Oferowane tryby kursu: Online

Harmonogram zjazdów:

06.07.2024- godz. 9:00-16:00, 16:00-18:00 indywidualne konsultacje
07.07.2024– godz. 9:00-15:00

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Zgłoszenia online przyjmujemy całodobowo 7 dni w tygodniu.
Nawet do 80% DOFINANSOWANIA z Urzędu Pracy lub PFRON

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu Pedagogicznego
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Cel kursu

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem z FAS, poznanie formy pomocy, możliwości diagnozy FAS oraz charakterystykę dziecka z FAS jako ucznia.


Szacuje się, że na świecie FAS występuje u trzech do dziewięciu dzieci na tysiąc żywych urodzeń. Szacunki polskie mówią, że w naszym kraju dzieci z pełnoobjawowym FAS rodzi się rocznie około 900. Dziesięć razy więcej zaś cierpi na inne zaburzenia związane z piciem alkoholu przez matkę w ciąży. Objawy FAS to liczne zaburzenia fizyczne i psychiczne. Dzieci z FAS często są nadpobudliwe, mają napady agresji i złości. W dalszym życiu mogą wykazywać większą skłonność do nałogów.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół , przedszkoli i placówek, rehabilitanci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci zajmujący się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym potrzebami edukacyjnym, rodzice, pracownicy socjalni, pracownicy MOPS, rodzice zastępczy oraz wszyscy zainteresowani.

Zagadnienia programowe

 • Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) jako ukryta niepełnosprawność.
 • FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) a FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) – różnice i podobieństwa.
 • Nieprawidłowości w funkcjonowaniu dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych).
 • Diagnostyka dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASD.
 • FAScynujące dziecko w systemie orzecznictwa i edukacji – jak poruszać się w gąszczu przepisów aby uzyskać pomoc.
 • Metody pomocy dzieciom z FASD – potrzeba indywidualnego rozpoznania i zaplanowania.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z FASD i możliwości terapeutyczne.
 • Kompetencje rodzicielskie w wychowaniu i usprawnianiu dziecka z FASD.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodny z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Certyfikat.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • karta zgłoszeniowa,
 • oświadczenie RODO,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Kurs Dziecko z FAS

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content