Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

Kurs Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1

Rozpocznij kurs już dziś

Czas trwania: 65 godzin

Oferowane tryby kursu: Hybrydowe

od 900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

od 900 zł

Koszt kursu

specjalista

Kurs polecany przez specjalistów

O kursie

Cel kursu

Adresaci

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Dokumenty i informacje

Polecane przez kursantów

O kursie

Kurs Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1

Rozpocznij kurs już dziś

Cena kursu: od 900 zł

Termin rozpoczęcia: wybierz miasto poniżej

Koszt kursu: 900 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 607 853 223

Koszt kursu: 900 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 995 800

Koszt kursu: 900 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 533 274 001

Koszt kursu: 900 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 440 040

Koszt kursu: 900 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 727 500 532

Koszt kursu: 900 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Bieżąca obsługa kursanta: 799 350 940

Koszt kursu: 900 zł

Termin rozpoczęcia: 12.2023

Rekrutacja do: 23.07.2024

Czas trwania: 65 godzin

Oferowane tryby kursu: Hybrydowe

Harmonogram zjazdów:

01.09.2024 – 30.11.2024

Wybierz miasto, aby sprawdzić koszt kursu i termin rozpoczęcia

Wzór Twojego Certyfikatu Ukończenia Kursu Pedagogicznego
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Cel kursu

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie zart.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Przygotowanie pielęgniarki, położnej, w ramach realizacji zleceń lekarskich, w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne do kontynuacji leczenia.

Adresaci

Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I, zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) jest przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Zagadnienia programowe

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 65 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 45 godzin zajęcia praktyczne – 20 godzin.

Zagadnienia programowe obejmują:
 • Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi
 • Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • Zasady i tryb wystawiania recept
 • Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka lub położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.
4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne. 6. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC..

Opłaty, dokumenty i informacje

 • karta zgłoszeniowa – w załączniku
 • oświadczenie RODO
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
 • Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny
 • Posiadamy własne profesjonalnie wyposażone pracownie pielęgniarstwa
 • Po ukończeni kursu organizator wydaje pielęgniarce, położnej zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach prawa.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez kursantów

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Kurs Ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1

Zapisz się na kurs!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content